top of page

Dlaczego praca z emocjami jest taka ważna?

Praca z emocjami jest ważna z wielu powodów...

Daje nam:

  • Lepsze zrozumienie siebie: kiedy uczymy się rozpoznawać i nazywać swoje emocje możemy lepiej zrozumieć co się z nami dzieje i dlaczego.

  • Lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami: kiedy umiemy kontrolować swoje emocje i reagować na nie w sposób konstruktywny możemy lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami i problemami.

  • Lepsze relacje z innymi: praca nad emocjami pozwala nam na lepsze komunikowanie się z innymi i zrozumienie jakie emocje w danym momencie kierują ich zachowaniem, co może pomóc w uniknięciu konfliktów.

  • Lepsze zdrowie mentalne i fizyczne: badania wykazały, że ludzie, którzy radzą sobie z emocjami w sposób zdrowy mają lepsze zdrowie mentalne i fizyczne są mniej narażeni na choroby psychiczne oraz dolegliwości fizyczne związane z przewlekłym stresem.

Praca z emocjami jest ważna, ponieważ pozwala na zdrowsze i bardziej zrównoważone życie zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej.
 

bottom of page